Podpora

Kdo jsme?

Notový portál Supernoty.cz založila a provozuje společnost Super Noty, s.r.o., která zajišťuje jeho právní (včetně autorskoprávních), provozní, technologické, administrativní, účetní, technické a marketingové aktivity on line obchodu včetně správy a doplňování notové databáze.

Super Noty, s.r.o.
Pacovská 2104/1 140 00 Praha 4 – Krč
Korespondenční adresa: Pacovská 2104/1 140 00 Praha 4 – Krč
tel.:604 485 792
e-mail: info@supernoty.cz
web: https://supernoty.cz/

Národní notový archiv – spolek

Je organizací umělců a podnikatelů v oblasti hudby a ochrany autorských práv, který spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v oblasti hudebního vzdělávání mládeže a veřejnosti. Spolek realizuje činnosti pro zpřístupnění notových záznamů českých a slovenských hudebních děl laické i odborné veřejnosti v Česku i zahraničí a pořádá sbírky na financování kultury, charitativní koncerty a další podpůrné aktivity včetně garance vysoké úrovně zpracování skladeb a doprovodných metadat.

 

Národní notový archiv – spolek
Pacovská 2104/1 140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: info@narodninotovyarchiv.cz
web: http://narodninotovyarchiv.cz/

Jste autor hudby, hudební agentura, nakladatelství a chcete s námi spolupracovat?

Jste skladatelem hudby v jakémkoli žánru? Chtěli byste ji nabízet na těchto webových stranách Supernoty.cz? Máte doma unikátní noty od českých či slovenských skladatelů nebo dědictví v podobě kupy not po dědečkovi kapelníkovi, aranžérovi, sběrateli notových záznamů? Zastupujete agenturně umělce, kteří by mohli mít o vytvoření a zveřejnění not svých skladeb zájem? Kontaktujte nás, prosím, na mailu info@supernoty.cz.