O nás

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o.

 

Obchodní podmínky

Máme záštitu od Ministerstva kultury

thumbnail of ZáštitaMK

Máme záštitu od Rady asociace krajů ČR

Děkujeme Radě asociací krajů ČR za udělení záštity.

Národní notový archiv 2023 – list záštity

Národní notový archiv 2023 – udělení záštity

Kontaktní adresa a fakturační údaje

Pacovská 2104/1, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 045 68 672
DIČ: CZ045 68 672
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249477
Bankovní spojení: 266199213/0300

email: info@supernoty.cz
tel.: +420 604 485 792
web: supernoty.cz

E-shop

Hudba a její rozličné formy, druhy a žánry tvoří nedílnou součást paměti národa. V každé době se nadšenci i odborníci snažili zachytit tuto muzikální tvář národního života a zaznamenat jeho radosti i stesky, mistrovská košatá díla stejně jako prosté venkovské písně s jednoduchými nápěvy. Dodnes jsme těm, namnoze dnes bezejmenným, archivářům, badatelům a vášnivým sběratelům vděčni, protože bez jejich pomoci by řada skutečných skvostů i zcela obyčejných kamínků do mozaiky hudební paměti dávno upadla v zapomnění. Trpělivě zaznamenávali, schraňovali a pečovali o každý takový sběratelský kousek, s vášní a odhodláním. A jen díky nim jsme vůbec schopni se k takovým pokladům dostat.

V 21. století se zdá počínání badatelů formátu Františka Sušila překonané. A skutečně, chození po zapadlých vesničkách a naslouchání lidovým zpěváčkům by zřejmě již žádné převratné objevy nepřineslo, i když i takoví lidé pořád existují, jak na straně sběratelů, tak na straně pamětníků. Přesto se domníváme, že právě nyní každým dnem přicházíme o mnoho cenného, ztrácíme, a někdy i nenávratně. A to hned ve třech směrech: ve zdrojích české, moravské a slovenské hudby, ale také v přístupu k těmto zdrojům. A do třetice, v možnosti další tvůrčí práce s těmito zdroji.

Proto přicházíme s nabídkou, jistě ne zcela novou, ale určitě nejkomplexnější, na vytvoření českého, moravského a slovenského notového archivu, kde bude možné nalézt nepřeberné množství hudebních pokladů našich národů, v nejširším pohledu a záběru. A protože žijeme v době informačních technologií, i v jednotné digitální a kdykoli a kdekoli přístupné formě, v členění nejen podle historie a místa vzniku, ale i podle rozmanitých hudebních žánrů, nástrojového obsazení, sólového i sborového zpěvu a mnoha dalších kritérií.

Co obsahuje náš internetový portál

Jistě i vy jste při vyhledávání notových záznamů na českém a slovenském internetu narazili na řadu obtíží, které charakterizovaly stav v této oblasti až do současnosti:

  • Nepřehlednost a roztříštěnost zdrojů notových záznamů
  • Autorsko-právní nejasnosti a někdy i otevřené porušování těchto práv
  • Neutěšené personální zázemí a nestabilita prostředí hudebních webových stránek
  • Palčivý nedostatek archivních zdrojů a jejich digitální formy
  • Nízký rozsah a úroveň používaných IT technologií
  • Nabídka v úzce vymezených „komerčních“ oblastech hudby
  • Absence notových záznamů v rozmanitosti žánrů, forem, nástrojového obsazení, stupně obtížnosti, autorů, interpretů a doprovodných informací o skladbách.

Nespokojenost s tímto stavem nás vedla k vybudování zcela nového internetového portálu, který bude řešit postupně všechny výše uvedené problematické aspekty najednou, komplexně, velkoryse a zároveň vysoce zodpovědně. Domníváme se, že jen takové řešení může opravdu pomoci k zásadní změně nevyhovujícího stavu.

Vítejte na největším národním notovém portálu – Supernoty.cz a v Národním notovém archivu.