Sbírka Muzikantům
Veřejnou sbírku koná společnost Super Noty, s.r.o. od 24.12.2020 do 24.12.2021 za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu domácích výkonných hudebních a hudebně dramatických umělců, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena krizovými opatřeními státních orgánů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, v důsledku čehož se ocitli ve stavu hmotné nouze, tj. na úhradu nákladů spojených s realizací uměleckých děl a hudebních či jiných kulturních vystoupení a akcí, a to s cílem zachování českých kulturních hodnot a tradic.

Veřejná sbírka je prováděna na území celé České republiky na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy, vydaného dne 23.12.2020, shromažďováním příspěvků na transparentní účet číslo 77 2019 00 / 2010 zřízený u Fio banky, a.s. a příspěvkem na tento účet souhlasí přispěvatel se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu: název účtu, resp. jméno majitele účtu, a zpráva pro příjemce, která obsahuje údaje uvedené plátcem.

Celá sbírka probíhá pod záštitou Svazu autorů a interpretů, skrze který bude probíhat také schvalování žádostí o příspěvek. O možnosti podání žádosti o příspěvek budeme ještě informovat.Všem dárcům děkujeme za spolupráci a pomoc!

Transparentní účet pro dárce: 77201900/2010
Stav transparentního účtu k náhledu zde.

Osvědčení od Magistrátu hlavního města Prahy k náhledu zde.

Média: ČTK, Metro

Pro uplatnění daňově uznatelných nákladů v rámci dárcovství napište do poznámky pro příjemce při bankovním převodu: Dar - Jméno a příjmení/Název firmy, Datum narození/IČ, Bytem/sídlem, Zastoupená (v případě firmy)

Pokud chcete poslat dárcovskou smlouvu, prosíme o vyplnění formuláře, který se Vám zobrazí po kliknutí na tlačítko "Dárcovský příspěvek".