SuperNoty.cz
Obal alba

Vokaliza Nr. 6

Autor skladby:    Karel Štolba
Instrumentace:   Sólový zpěv

Cena (včetně DPH):
30 
Cena za každou další kopii:
23 Kč
 
Obsahuje:
Noty / Akordové značky / Učebnice a školy hry
Obtížnost:
Neurčena
Počet stran:
1
Číslo produktu:
189771
Originální tónina:
C-dur
Tempo:
Neuvedeno
Žánr:
Dětská a výuková
Skladatel:
Karel Štolba
 
Info o skladbě, autorech, zajímavosti:

Vokalíza je nonverbální hudební projev lidského hlasu, jinak řečeno „zpěv beze slov“, při němž zpívající užívá pouze vokálů (nejčastěji A, U nebo O). V širším smyslu je za vokalízu možné považovat i zpěv na speciální slabiky (např. tra, la, pa, va, don) umožňující výraznější rytmizaci a hudební artikulaci vokalízy. Velmi často se ve vokalízách užívá také tzv. brumenda neboli zpěvu se zavřenými ústy. Vokalíza je běžným jevem v lidové, populární, jazzové i klasické hudbě. Nejčastěji se vyskytuje jako ozvláštňující prvek vedle zpěvu verbálního, tzn. na konkrétní slova či text. Jednoduchým příkladem může být česká lidová píseň Červený šátečku, jejíž refrén (opakující se po každé sloce) je tvořen vokalízou na slabiky tra la, které slouží pouze hudebnímu výrazu a nenesou žádný verbální význam.