Blog

Blog na portálu SUPERNOTY.CZ

Počet notových záznamů v naší databázi už přesáhl 150 000!

11.01.2018

Je to tak. Každý den doplňujeme do našeho národního notového archivu nové skladby, jak zahraniční, tak českých autorů. Takhle rozsáhlou digitální databázi not v České republice nikde nenajdete. Určitě si vyberete i vy. A všechny noty až na naprosté výjimky jsou k dispozici v interaktivní formě, tzn. si je můžete zvukově přehrávat, transponovat ještě před stažením do vaší zvolené tóniny a mnoho dalšího. A to včetně těch českých, protože jsme napojeni na cloud. Ať vám to z našich not hraje samo!


INTERAKTIVNí NÁHLED A TIŠTĚNÍ NOT SJEDNOCENO!

16.08.2017

Novinka! Ode dneška i noty zahraničních autorů mají v INTERAKTIVNÍM NÁHLEDU ovládací lištu POD NOTAMI! Sjednotili jsme tak oba systémy (zahraničních not i not českých a slovenských autorů) a ovládání. Platí tak od dnešního dne z původních dvou návodů pouze jeden (v návodu Jak tisknout skladby je to varianta b). Pro jistotu ji zde přetiskujeme - viz níže. Noty lze samozřejmě nadále transponovat (měnit tóninu) v rozsahu o -3 do + 3 (nutno to provést ještě před stažením not, stažené noty již transponovat nejdou). V liště pod notami je kromě tlačítka ve tvaru trojúhelníšku PLAY i ozubené kolečko. Když na něj kliknete, rozbalí se roletka s nabídkou transpozice a také tlačítko PRINT (se symbolem tiskárny). Pokud noty nejsou zakoupený, tlačítko Print není aktivní (po najetí myší na něj se objeví symbol dopravní značky Zákaz stání). Po zakoupení not je aktivní, noty lze vytisknout. A zde je připomenutí návodu Jak tisknout noty:

Stahujete-li skladbu ve formátu Sibelius Cloud, je postup také jednoduchý. Po kliknutí na tlačítko Ke stažení, např. při nákupu písničky Maličká su se vám zobrazí tato ikona:

Po kliknutí na tlačítko Stahnout skladbu se znovu objeví vámi vybrané noty a pod nimi je tato lišta:

Pokud chcete noty transponovat (změnit tóninu), aby se vám lépe přehrávaly či zpívaly, učiňte tak ještě před stažením, čili nyní. PO STAŽENÍ NOTY JIŽ NEBUDE MOŽNÉ TRANSPONOVAT! Klikněte na ikonku , rozvine se nabídková roletka s možností transpozice od -3 do +3. Libovolně si kliknutím na tóniny vyšší či nižší noty přesunujte po osnově. Má-li skladba akordy, i ty se automaticky změní.

Jste-li s volbou tóniny spokojeni, přejděte k tisku. Klikněte na ikonku tiskárny a po objevení tabulky s anglickým upozorněním na respektování práv autorů a nastavení tiskárny (na výšku, bez okrajů). Stiskněte tlačítko PRINT (Tisk). Poté se již objeví návod volby tisku, jaký znáte z jakéhokoli jiného tištění dokumentů. Zvolte svou tiskárnu, na niž jste připojeni, zkontrolujte, zda je funkční, má založený papír, nemá zaseknutý(zmačkaný) papír či nedostatek toneru, a skladbu vytiskněte. Můžete si ji také uložit ve formátu PDF v počítači (pokud třeba hrajete z tabletu). Máte-li alespoň standardně výkonný počítač a internetové připojení, trvá stažení pouhý okamžik.


PŘEHRÁVAT A TRANSPONOVAT MůŽETE UŽ I ČESKÉ NOTY

10.07.2017

Dosud jste si mohli přehrát ve věrném soundu, který ctí nástrojové party, pouze zahraniční noty. Ale my nepospáváme, stále pro vás něco nového vymýšlíme. I české noty už si můžete přehrát v úžasném plném zvuku, a pokud je to třeba smyčcový kvintet, uslyšíte všech 5 nástrojů v souzvuku. Nejde tedy o nějaký primitivní přehrávač, ale o to nejlepší na světě - poslední verzi Sibelia od firmy Avid. A znamená to také, že noty si můžete před stažením transponovat on line do jiných tónin, které jsou pro vás přijatelnější (ať už pro vyzpívání nejvyšších tónů nebo kvůli počtu křížků či béček). U téměř všech not Národního notového archivu (tedy českých, moravských či slovenských autorů) naleznete pod notami v interaktivním náhledu ovládací lištu a na ní symbol pro přehrávání - trojúhelníček PLAY. A kromě toho symbol ozubeného kolečka. Když ho rozkliknete, objeví se nabídka TRANSPOSITIONS a možnost posunu na škále od -3 do +3, tedy celkem 7 možností včetně originální (nulté) tóniny. A také možnost si takto upravené noty vytisknout. Samozřejmě stále platí, že interaktivní náhled nemají z důvodů autorských, nakladatelských nebo technických úplně všechny noty, ale je jich 95%!

Ať je vám nová pomůcka k užitku.